PGS.TS. ĐỖ VĂN NHƠN

Học hàm:Phó giáo sư

Học vị:Tiến sĩ

Chức vụ:Trưởng khoa Tin học Trường ĐH Bình Dương

Thông tin thêm

Liên kết
Đăng ký nhận Newsletter
các thông tin mới nhất từ UONLINE
Kết nối với UONLINE
trên Facebook, Twitter, Linkedin